Irene (Spanje) is een basisschool lerares en hip hop                             Alexandra (Spanje) specialiteit video's maken

Bachelor basisschool lerares                                                                     Bachelor Engels en Duits vertaler

Antonia (Oostenrijk) specialiteit muziek en dans                                     Max  (Oostenrijk) specialiteit muziek

Gymnasium (Oostenrijk)                                                                               Middelbare school

 

De zomerschool wordt verzorgd door native speakers  en andere internationale begeleiders. Op deze manier leer je spelenderwijs en in de praktijk over de Spaanse en Duits/Oostenrijkse taal en cultuur. De docenten werken allemaal op basisscholen in Nederland binnen een programma van "Mobility" vanuit de Europese Unie. Het project komt daarom mede tot stand met hulp van de Europese Unie.